Gå tillbaka

Är du en säljare eller är säljande?

2017-04-08

Människor köper människor, som de gillar
Ett utmärkande drag hos de bästa säljarna är deras positiva attityd och grundinställning. För att bli en toppsäljare är det viktigt att du medvetet tänker på att din attityd smittar av sig på andra människor.

Dina handlingar, din attityd och de känslor som du förmedlar påverkar andras handlingar, känslor och attityder gentemot dig. Forskning visar återigen att det är de första 30 sekunderna i ett möte som är avgörande för stämningen under hela mötet.

Kom ihåg att människor gör affärer med människor som de tycker om att träffa och göra affärer med. Dina kunder köper din personlighet och den mest framtränande delen är din attityd.

Vilken typ av människor föredrar du att omge dig med? Positiva eller negativa? Positiva såklart och det gäller förstås även dina kunder!

Det är viktigt att du jobbar med att förstärka din positiva attityd varje dag. Ta en titt i spegeln och fråga dig:-Skulle jag köpa av mig själv idag? Försök i så stor utsträckning som möjligt att omge dig med postiva människor.

Undvik bakåtsträvarna, prata inte om negativa saker som du inte kan påverka eller tänker göra något åt. Slutligen: Förvänta dig alltid positiva resultat. Det ger positiva resultat. Jag lovar.

Gör så här:

Hitta en attitydkompis. Det ska vara en person som du träffar ofta. Syftet är att ni ska påminna varandra om att ha en positiv attityd.

Skriv ner allt som du är nöjd med och tacksam för. Läs igenom detta när du känner att det tar emot, när det är jobbigt och negativt.

Innan du möter andra människor, tänk: Vilken positiv kommentar ska jag inleda samtalet med?

”Framgångsrika säljare har inte färre problem än mediokra säljare, de har bara valt att ha en annan inställning och attityd till problemen.”

Det lönar sig att byta ut ditt nätverk mot affärsvänner
I näringlivet talas det om betydelsen av att bygga upp ett personligt nätverk, både på det privata och professionella planet. Med all rätt. Människor köper av människor och allra helst av sina vänner.

Många av de bästa säljarna använder ordet affärsvänner, istället för nätverk. På så sätt betonar de vikten av relationen till sina kunder. Vänskap är säljande.

Gör så här:

Fundera på vilka som är de viktigaste människorna i ditt kundregister och ställ dig frågan:-Är de mina affärsvänner? Om inte, gör en plan för hur de ska bli det.
Skriv ner vilka personer som du vill ha som dina affärsvänner. Gör sedan en plan hur du ska få kontakt och börja bygga en relation med dem.
”Genuin välvilja, säljer.”

Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så ringer vi upp dig!