Gå tillbaka

Vilken färg är du?

2015-04-20

Är du en blå, röd, grön eller gul person? Och vad är din kund?
Självklart har du, eller din kund, mer än en färg i din personprofil, men det är oftast en eller två färger som är starkare än de andra och därför blir det de färgerna som man kallar en persons personprofil.

Din kunds personprofil utgör plattformen du utgår ifrån när ni kommunicerar. Genom att vara uppmärksam på din kunds färger och det språk som han/hon därmed talar kan du enkelt matcha detta och ni skapar forum där ni förstår varandra. (läs mer om mirror & matching här)

Genom att veta hur kunden tänker och agerar, vad som driver personen i fråga, och hur han/hon fattar sina beslut baserat på vilken typ av färg han/hon kan du enkelt anpassa din dialog till hur kunden är. Detta resulterar i att kunden tycker mer om dig, då man tycker om människor som förstår en och agerar likadant som en, och när kunden tycker om dig är han/hon mer benägen att köpa av dig.

Du kan läsa mer om färger och personlighetstyper här:
Annika Malmberg om personlighet och färger.
Kollega om färger och personlighet.

Vill du veta mer?

Lämna namn och nummer så ringer vi upp dig!