De fyra egenskaperna som skiljer de bästa säljarna från resten


När vi talar om framstående säljare är det svårt att inte tänka på en av branschens främsta mäklare, Fredrik Eklund. En artikel på Veckans Affärer tar upp en viktig diskussion om säljning och identifierar fyra nyckelelement som utmärker de bästa säljarna från resten i branschen. Låt oss dyka in i dessa egenskaper och se om du tillhör toppskiktet!

Höga krav på sig själva:

De bästa säljarna ställer höga krav på sig själva. Att överprestera är för dem normen, och de ser starka prestationer som en självklarhet. En undersökning visar att hälften av de säljare som överpresterar helt håller med om att de är ansvariga för att nå sina mål. Detta är jämfört med endast 26 procent av de som underpresterar.

Incitament:

Pengar spelar en betydande roll för motivationen hos framstående säljare. Ju mer incitament de får för att överträffa sina mål, desto större är sannolikheten att de kommer att prestera på topp. Företag som når eller överträffar sina kvoter har också mindre sannolikhet att ha ett tak för kompensationen jämfört med de som inte når sina kvoter i lika hög grad.

Tro på företaget och ledningen:

Förtroende är en avgörande faktor för framgång inom försäljning. Det handlar om att tro på företaget och dess ledning, men också att ha tro på sina egna färdigheter. De bästa säljarna rankar sina företag högre än sina mindre framgångsrika kollegor. Detta understryker vikten av förtroende både internt och i ens egna förmågor.

Strukturerad säljprocess:

En välstrukturerad säljprocess är avgörande för att nå framgång inom försäljning. Trots att högpresterande säljare kanske inte kan beskriva sin process i detalj, visar forskning att de har en systematisk metod för sälj. Å andra sidan tenderar de som presterar sämre att ändra strategi från samtal till samtal, vilket indikerar brist på en effektiv process.

Denna undersökning, genomförd av Nick Hedges, VD för Velocify, och Steve W. Martin, professor och författare, ger viktiga insikter i vad som krävs för att vara en framgångsrik säljare. Genom att reflektera över dessa fyra egenskaper kan du utvärdera din egen plats inom säljbranschen och sträva efter att bli en av de bästa. För mer information, kolla in artikeln på sajten INC.

Skrivet 2024-03-26
Gå tillbaka
– Karriär

Arbeta hos Brightsales

På Brightsales är vi övertygade om att de bästa resultaten nås genom långsiktigt arbete och bildandet av starka relationer – gentemot våra kunder såväl som mot egna medarbetare. Många av våra medarbetare har jobbat hos oss länge, och oftast har de arbetat med samma företag i flera år. Det ser vi som en styrka. Vill du bli en del av oss och har det som krävs för att jobba som mötesbokare?